khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

Giới thiệu khái quát trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn


Giới thiệu khái quát:

* Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

* Địa điểm trụ sở chính: Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 5354/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học Y tế Lạng Sơn (thành lập năm 1961). 

* Ban giám hiệu: Gồm Hiệu trưởng và hai Phó hiệu trưởng

- Hiệu trưởng: TTƯT. Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Thị Xuân Quỳnh

- Phó Hiệu trưởng: Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thanh Nga

- Phó Hiệu trưởng: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Cảnh 

 * Sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn:

1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế ở trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức và năng lực nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và hướng tới hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu

a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trong các lĩnh vực Y - Dược có trình độ cao đẳng và các trình độ dưới cao đẳng có chất lượng, theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo, với quy mô đào tạo hợp lý. Trong đó chú trọng rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho người học.

b) Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy- học có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và quản lý của Trường.

c) Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học để đổi mới công tác đào tạo của Trường.

d) Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, gắn đào tạo với tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

đ) Thực hiện công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường theo từng giai đoạn.

e) Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý tiên tiến.

 g) Tăng cường, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhà trường.