khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn


Có 0 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink

 1. Đặc điểm, tình hình

Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-CĐYT ngày 02/4/2008. Phòng NCKH&HTQT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trường.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao

- Quản lý và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ. Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và biên soạn giáo trình hàng năm của  nhà trường.

- Tổ chức hàng năm các buổi hội thảo, hội nghị, các buổi sinh hoạt, thông tin khoa học... về khoa học công nghệ theo các cấp. Tổ chức và phổ biến áp dụng các thành tựu khoa học, các sáng kiến, kinh nghiệm có giá trị.

- Tổ chức xuất bản tập san, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường

- Phối hợp với các phòng chức năng, bộ môn và đoàn thể để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác khoa học công nghệ.

- Xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của trường. Chủ động thiết lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học công nghệ với các trường, tổ chức giáo dục ở trong và ngoài nước theo quy định của nhà nước.

- Quản lý, vận hành và phát triển trang Thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn (cdytlangson.edu.vn).

- Hàng năm tổ chức đăng ký và bảo vệ các đề tài khoa học các cấp: Cấp cơ sở, cấp tỉnh.

3. Thành tích đạt được:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, của Ban giám hiệu Phòng NCKH&HTQT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường được thực hiện thường xuyên, đều đặn hàng năm, nhằm phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của Trường về công tác nghiên cứu khoa học, phòngNCKH & HTQT đã xây dựng kế hoạch hoạt đông nghiên cứu khoa học 5 năm và chiến lược khoa học công nghệ tới năm 2020, xây dựng quy trình nghiên cứu chuẩn ISO. Hàng năm Phòng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghê đến các phòng, ban, bộ môn của nhà Trường để thực hiện. Phối hợp với các phòng ban, các bộ môn trong nhà trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình dài hạn và trong từng năm học. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác NCKH, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý. Đặc biệt các đề tài thuộc lĩnh vực Y học, Nhà Trường đã phối kết hợp tốt với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, với trung tâm Y tế thành phố và một số đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, cũng như tham gia các hội đồng đánh giá, nghiệm thu các đề tài trong phạm vi có liên quan. Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn giáo trình. Phát hành giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Năm 2011, chào mừng 50 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường Phòng NCKH&HTQT đã tổ chức thành công "Hội thảo khoa học lần thứ nhất". Giai đoạn từ 2010-2014, nhà thường tham gia 2 đề tài cấp Tỉnh, nghiệm thu 47 đề tài cấp cơ sở và 43 giáo trình biên soạn. Năm 2015 có 09 đề tài cấp cơ sở và 05 giáo trình được triển khai. Giáo trình đã được nghiệm thu trong tháng 8 và đưa vào sử dụng. Đề tài cấp cơ sở dự kiến hoàn tất và nghiệm thu trong tháng 11 năm 2015.

4.  Kết quả thi đua

- Năm 2011, 2012 được Giám đốc Sở Y tế công nhận Tập thể Lao động tiên tiến.

           - Năm 2013, 2014 được được Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tỉnh công nhận "Tập thể lao động xuất sắc"..

          - Năm 2015 được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen ''Tập thể có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015''.