khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN


Có 0 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink

 1. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Công tác HSSV được thành lập theo quyết định số: 38/QĐ-CĐYT ngày 02 tháng 04 năm 2008.

- Cơ cấu tổ chức gồm 4 cán bộ:

* 01 Trưởng phòng

* 01 Phó trưởng phòng

* 02 cán bộ phòng

2. Trình độ chuyên môn:

                    * 03 Thạc sĩ

                    * 01 Cử nhân đại học

3. Chức năng nhiệm vụ

- Phòng Công tác Học sinh sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng các mặt công tác sau:

+ Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác học sinh, sinh viên;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác học sinh, sinh viên;

+ Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào trường; sắp xếp, bố trí học sinh, sinh viên vào các lớp học theo đúng ngành nghề;

+ Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị và các tổ chức đoàn thể, đơn vị khác trong trường tổ chức quản lý, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của học sinh, sinh viên: Ăn ở, sinh hoạt trong khu nội trú; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành và nhà trường, các hoạt động chuyên đề, ngoại khóa, hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho học sinh, sinh viên;

+ Trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ; quản lý việc đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú; Làm thẻ cho học sinh, sinh viên, phối hợp với Y tế cơ quan khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên;

+ Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên: Miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách nội trú, chính sách tín dụng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến đời sống vật chất tinh thần của học sinh, sinh viên;

+ Làm đầu mối theo dõi, chỉ đạo hoạt động của giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp.

+ Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương nơi trường đặt trụ sở, với Phòng Hành chính – Quản trị xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đặt trụ sở, trong khu nội trú; giải quyết kịp thời các vụ việc, các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên.

+ Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, các bộ môn trong việc đánh giá, phân loại học sinh, sinh viên theo từng học kỳ, năm học và kết thúc khóa học theo quy chế hiện hành.

+ Làm đầu mối trong công tác quản lý, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

+ Làm đầu mối thống kê báo cáo tình hình  có việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

+ Làm đầu mối trong công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; làm việc với các nhà tuyển dụng để kết nối tới các học sinh, sinh viên.

+ Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng – Kỷ luật học sinh, sinh viên.

+ Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả của công tác học sinh, sinh viên, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

4. Thành tích đạt được trong những năm qua

- Phòng  nhiều năm được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giấy khen của Sở Y tế và hàng năm đều đạt lao động tiên tiến.