khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


Có 0 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink

 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn “Điều Dưỡng “ trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-CĐYT, ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn. Bộ môn có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo các đối tượng chuyên ngành Điều dưỡng như: Cao đẳng điều dưỡng chính qui, Cao đẳng điều dưỡng liên thông. Đặc biệt liên kết đào tạo trình độ Đại học điều dưỡng. Bộ môn có cơ sở vật chất khang trang, phương tiện giảng dạy đầy đủ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu đào tạo. Các thầy cô trong bộ môn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Địa chỉ: 11 đường Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng

- Bộ môn Điều dưỡng có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảng dạy theo chương trình chi tiết đã được Ban giám hiệu phê duyệt, tổ chức các hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và tham gia các phong trào của Nhà trường.

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất của bộ môn.

- Phối hợp với cơ sở thực địa và các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

- Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo Điều dưỡng trình độ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông và liên kết đào tạo Đại học điều dưỡng chuyên về chăm sóc người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Bồi dưỡng đào tạo liên tục điều dưỡng cho các bệnh viện và các trung tâm y tế trong tỉnh.

- Giảng dạy các môn chuyên môn cho các đối tượng cao đẳng và đại học của các chuyên khoa: Điều dưỡng, Nữ hộ sinh.

- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

            - Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

            - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

- Đưa học sinh đi thực tập tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm y tế trong tỉnh.

            - Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên

 - Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

           - Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.

          - Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường phát động.

III. NHÂN SỰ

          Để thực hiện được nhiệm vụ đào tạo và cung cấp cán bộ y tế cho cả nước, Bộ môn Điều Dưỡng với một lực lượng gồm 07 giảng viên, trong đó:

 

 

Nhân Sự bộ môn

ĐDCKI. Trương Thị Hạnh Hương

Trưởng bộ môn

ThsĐD. Lương Văn Quý

Phó trưởng bộ môn

Cn. Lý Thị Hậu

Giảng viên

Cn. Dương Phi Đức

Giảng viên

Cn. Trần Văn Chung

Giảng viên

Cn. Nông Thị Đức

Giảng viên

Cn. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

 

III. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Được sự chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình của Ban Giám hiệu trong những năm qua Bộ môn Điều dưỡng đã đạt được nhiều thành tích:

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo giai đoạn 2006-2010” do Ban Giám đốc sở Y tế trao tặng năm 2011.

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2014” do Ban Giám đốc sở Y tế trao tặng năm 2014.

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014” do Hiệu trưởng trao tặng năm 2015.

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2006-2016” do Ban Giám đốc sở Y tế trao tặng năm 2016.

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo” do Hiệu trưởng trao tặng năm 2017.