khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2020 - 2021


              Thực hiện công văn Số: 1623/TCGDNN-NG V/v hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 phòng Công tác HSSV xây dựng kế hoạch  “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho HSSV toàn trường với.

1. Mục đích

1.1. Tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm học 2020 – 2021 nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

Nâng cao nhận thức của HSSV về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị cho HSSV đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

1.2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, quy định về công tác HSSV trong nhà trường, về chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho HSSV...nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trang bị cho HSSV những kỹ năng mềm cơ bản để các em vững bước vào môi trường học tập mới.

1.3. Kết quả học tập “Tuần Sinh hoạt công dân - HSSV” của HSSV nhà trường được đưa vào nội dung đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2020 – 2021.

2. Nội dung

 

- Giới thiệu về Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn.

- Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020

- Quy chế đào tạo Cao đẳng, Trung cấp

- Quy chế HSSV (Quy chế 380)

- Các chế độ, chính sách đối với HSSV: Miễn, giảm học phí; học bổng khuyến khích; chính sách nội trú, trợ cấp xã hội. Quyết định 157/2007/QĐ-TTg  ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với HSSV.

- Hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

- Kỹ năng mềm – Kỹ năng giao tiếp

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

- Nội dung liên quan tới người học quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về:

- Luật an ninh mạng 2018

- Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy và giáo dục phòng chống ma túy học đường; Công tác  phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

- Công tác Y tế học đường, khám sức khỏe ban đầu, công tác phòng chống dịch bệnh, giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục về vệ sinh môi trường, giáo dục kiến thức gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục.

- Tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

- Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

- Phòng chống HIV/AIDS

- Triển khai chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020)

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và chương trình hoạt động của các câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ”, “Hiến máu tình nguyện” năm học 2020 - 2021.

- Phong trào “ Sinh viên 5 tốt” và phong trào “ Học sinh 3 rèn luyện”.

- Hướng dẫn HSSV viết bài thu hoạch “tuần sinh hoạt công dân - HSSV”

Tuần sinh hoạt công dân phòng đã phối hợp với các phòng và bộ môn trong nhà trường và phối kết hợp với Phòng PA 03, PC 02, PC 04, PC 08 Công an tỉnh. Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Đoàn thanh niên công an tỉnh tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về Luật An ninh mạng. Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy và giáo dục phòng chống ma túy học đường; Công tác  phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, qua tuần sinh hoạt công dân HSSV đã tiếp thu được các nội dung thiết thực cho bản thân và qua đó tuyên truyến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Luật an ninh mạng. Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy và giáo dục phòng chống ma túy học đường; Công tác  phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Sau khi kết thúc tuần sinh hoạt công dân toàn bộ HSSV đã viết bài thu hoạch phòng đã tiến hành chấm theo các nội dung toàn bộ HSSV đã làm bài đạt yêu cầu trong đó có các bài đạt điểm khá, giỏi./.