khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

Thông báo

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020 – 2021


Có 1 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink
1 Thong_bao_nop_HP_HK_I_nam_hoc_2020-2021132433321925714910.docx 18430 Tải xuống

           Thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, về việc Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021. Nhà trường thông báo việc thu học phí học kỳ I đối với các hệ đào tạo như sau.

I. Mức thu học phí:

1. Hệ Cao đẳng chính quy và liên thông vừa làm vừa học mức thu học phí là 600.000đ/tháng:

          5 tháng x 600.000 đồng = 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn)

2. Hệ trung cấp chính quy mức thu học phí là 520.000đ/tháng:

                    5 tháng x 520.000 đồng = 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

II. Thời gian địa điểm và hình thức thu.

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng tài chính kế toán tầng II tòa nhà hiệu bộ.

          Để đảm bảo việc thu học phí được đầy đủ, kịp thời, nhà trường đề nghị các phòng Công tác HSSV, TCKT, các Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp HSSV đôn đốc HSSV nộp học phí theo đúng thời gian đã quy định./.

Khuyến mại mới