khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

Thông báo

Thông báo thực hiện chế độ chính sách năm học 2019 – 2020


Có 1 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink
1 Thong bao Che do 2019-2020132116227348201900.pdf 426904 Tải xuống

              Căn cứ các quy định hiện hành về chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên (HSSV),

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn thông báo đến toàn thể HSSV hệ chính quy các khóa: Cao đẳng 11, 12,13. Dược sỹ 13 về việc thực hiện các chế độ chính sách năm học 2019 - 2020 như sau:

A. Chế độ miễn, giảm học phí:

1. Miễn học phí:

1.1. Các đối tượng thuộc diện được miễn học phí:

1.1.1. Đối tượng 1:  Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1.1.2. Đối tượng 2: Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

1.1.3. Đối tượng 3. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

1.1.4. Đối tượng 4. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

1.2. Hồ sơ gồm

1.2.1. Đối tượng 1

- Đơn đề nghị miễn học phí

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn học phí: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công.

1.2.2. Đối tượng 2

- Đơn đề nghị miễn học phí

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn:

+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng tàn tật, khuyết tật.

+ Giấy xác nhận thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

1.2.3. Đối tượng 3

- Đơn đề nghị miễn học phí:

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn.:

+ Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu chứng minh là người dân tộc thiểu số .

+ Giấy xác nhận thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

1.2.4. Đối tượng 4

- Đơn đề nghị miễn học phí.

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn: Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng HSSV là người dân tộc rất ít người ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

2. Giảm học phí:

2.1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) sống vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016.

2.2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

 Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

2.3. Hồ sơ gồm:

 

- Đơn đề nghị giảm học phí.

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng giảm:

+ Trường hợp giảm 70% học phí: Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng HSSV là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Trường hợp giảm 50% học phí: Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

          B.  Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số:

          1. Điều kiện được xét hỗ trợ chi phí học tập:

          Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

2. Hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).

          - Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã/phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

          - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

          C. Trợ cấp xã hội:

          1. Đối tượng được xét trợ cấp xã hội như sau: 

          1.1. Đối tượng 1: HSSV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (định cư từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm nhập học).

          1.2. Đối tượng 2: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

          1.3. Đối tượng 3: HSSV là người tàn tật theo quy định của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật.

          1.4. Đối tượng 4: HSSV thuộc hộ nghèo, vượt khó học tập (kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ trước phải đạt từ khá trở lên).

2. Hồ sơ xét hưởng trợ cấp:

          2.1. Đối tượng 1:  HSSV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:

          - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu.

          - Bản sao giấy khai sinh.

          - Bản sao sổ hộ khẩu.

            - Giấy chứng nhận ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do UBND xã cấp.

          2.2. Đối tượng 2: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, hồ sơ gồm:

          - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu.

            - Giấy xác nhận của UBND xã.

          - Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện.

          2.3. Đối tượng 3: HSSV là người tàn tật, hồ sơ gồm:

          - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu;

            - Biên bản giám định Y khoa về tàn tật (Bản sao chứng thực)

- Xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

          2.4. Đối tượng 4: HSSV thuộc hộ nghèo, vượt khó học tập, hồ sơ gồm:

          - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu;

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã/phường cấp;

          D. Chính sách nội trú:

1. Đối tượng được hưởng chính sách nội trú:

1.1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật.

1.2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú.

1.3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

2. Hồ sơ xét hưởng:

2.1. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.

2.2. Bản sao Giấy khai sinh (có chứng thực).

2.3. Các giấy tờ khác (bản sao có chứng thực) tùy theo từng đối tượng như sau:

 2.3.1. Đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo: Nộp Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp

2.3.2. Đối với HSSV người dân tộc thiểu số là người khuyết tật: Nộp Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã cấp, hoặc Quyết định của UBND huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

2.3.3. Đối với HSSV người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo: Nộp Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp và sổ hộ khẩu.

2.3.4. Đối với HSSV người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo: Nộp Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã cấp, hoặc Quyết định của UBND huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật và sổ hộ khẩu.

2.3.5. Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú: Nộp Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

E. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

          1. Thời gian:

- HSSV nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

          2. Địa điểm: Phòng Quản lý học sinh, sinh viên (tầng 3, Nhà Hành chính).

F. Tổ chức thực hiện:

          - Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp phổ biến thông báo này đến toàn thể HSSV để thực hiện.

          - Lớp trưởng nhận mẫu đơn tại phòng Quản lý HSSV, HSSV điền đầy đủ thông tin, kèm theo hồ sơ như yêu cầu trên nộp cho lớp trưởng trong thời gian quy định. Lớp trưởng thu hồ sơ, tổng hợp danh sách và nộp cho phòng Quản lý HSSV.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh qua phòng Quản lý HSSV để được hướng dẫn và giải đáp./.